รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์การประปานครหลวง

เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์แจ้งปัญหาน้ำไม่ใหล
1662
0-2552-5307
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้น้ำ
1125
เบอร์โทรศัพท์
การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่
(ประชาชื่น)
0-2504-0123
เบอร์โทรศัพท์
ตากสิน
0-2427-6000
เบอร์โทรศัพท์
ทุ่งมหาเมฆ
0-2286-0174-5
เบอร์โทรศัพท์
นนทบุรี
0-2589-0035-8
เบอร์โทรศัพท์
บางกอกน้อย
0-2449-0011
เบอร์โทรศัพท์
บางเขน
0-2552-1550-4
เบอร์โทรศัพท์
บางบัวทอง
0-2571-3982-7
เบอร์โทรศัพท์
ประชาชื่น
0-2585-7444
เบอร์โทรศัพท์
พญาไท
0-2537-8225
เบอร์โทรศัพท์
พระโขนง
0-2331-0031-2
เบอร์โทรศัพท์
ภาษีเจริญ
0-2455-0055
เบอร์โทรศัพท์
มีนบุรี
0-2543-6500
เบอร์โทรศัพท์
แม้นศรี
0-2298-6700-24
เบอร์โทรศัพท์
ลาดพร้าว
0-2934-4432-6
เบอร์โทรศัพท์
สมุทรปราการ
0-2384-1411-2
เบอร์โทรศัพท์
สุขุมวิท
0-2331-0028-30