รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์การประปาส่วนภูมิภาค

เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์แจ้งปัญหาน้ำไม่ใหล
1662
0-2552-5307
เบอร์โทรศัพท์
สหภาพแรงงานกปภ.
0-2551-8012
0-2551-1902
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
สาขาเชียงใหม่
0-5325-2155
0-5323-3479-80
0-5323-3477
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด
0-5346-1066
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง
0-5333-1755
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริม
0-5329-0004 ต่อ 31
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่แตง
0-5347-1295
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฝาง
0-5345-1123
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน
0-5369-5470
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง
0-5368-1368
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน
0-5351-1072
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโฮ่ง
0-5398-0292
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง
0-5421-7157
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะคา
0-5428-1388
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเถิน
0-5429-1598
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่
0-5451-1185
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเด่นชัย
0-5461-3379
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้องกวาง
0-5464-8358
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน
0-5471-0578
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผา
0-5479-9010
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา
0-5443-1090
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจุน
0-5445-9226
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย
0-5371-1655
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพาน
0-5372-1518
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง
0-5379-5666
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ
0-5379-1438
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย
0-5373-1010
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ขะจาน
0-5427-9145
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจอมทอง
0-5334-2093
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์
0-5625-5456
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก
0-5624-9089
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว
0-5627-1432
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี
0-5634-1276
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท
0-5641-1213
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี
0-5653-1344
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร
0-5571-1373 ต่อ 12
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ขาณุวรลักษบุรี
055-563-001
055-544-540
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก
0-3745-4004
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสสาขาแม่สอด
0-7334-9002
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย
0-5561-1023
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม
0-5565-9190
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง
0-5568-1330
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก
0-5564-1555
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย
0-5567-1238
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์
0-5540-3631
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพิษณุโลก
0-5531-2765
0-5531-2765
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย
0-5538-9084
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร
0-5699-0975 ถึง 7
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก
0-5663-3497
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน
0-5662-1210
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์
0-5671-1310
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก
0-5670-1198
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน
0-5676-1227
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่
0-5678-1598
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี
0-5692-8182
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
สาขาขอนแก่น
0-4322-8312
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่
0-4327-2202
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ
0-4331-1211
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน้ำพอง
0-4344-1177
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท
0-4328-6209
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระนวน
0-4325-1397
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองเรือ
0-4329-4838
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล
0-4341-4207
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาฬสินธุ์
0-4381-1611
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุฉินารายณ์
0-4385-1323
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมเด็จ
0-4386-1133
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาสารคาม
0-4371-3545
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยัคฆภูมิพิสัย
0-4379-1566
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยภูมิ
0-4481-1890
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแก้งคร้อ
0-4488-2677
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส
0-4485-1300
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง
0-4487-2115
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเขียว
0-4486-1353
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาร้อยเอ็ด
0-4351-1513
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนทอง
0-4357-1167
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ
0-4358-1350
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบำเหน็จณรงค์
0-4412-7105
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี
0-4224-7974
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี
0-4233-1240
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ
0-4228-1407
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง
0-4227-1557
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู
0-4231-1379
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย
0-4281-1611
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน
0-4284-1033
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย
0-4289-1357
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง
0-4284-1033
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย
0-4241-1145
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ
0-4249-1186
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่
0-4245-1987
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย
0-4247-1029
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร
0-4271-1413
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน
0-4272-1993
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน
0-4277-1350
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม
0-4251-1409
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม
0-4254-1154
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง
0-4259-1242
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม
0-4259-9240
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
สาขาชลบุรี
0-3827-4865 ถึง 6
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง
0-3844-3710
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพนัสนิคม
0-3846-1042
0-3846-2973
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
0-3831-1131
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง
0-3835-4507 ถึง 8
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
สาขาพัทยา
0-3822-2461 ถึง 4
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
0-3851-1133
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบางปะกง
0-3853-8339
ต่อ 103
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า
0-3854-1153
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม
0-3855-1151
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระยอง
0-3861-1116
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง
0-3860-2008
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปากน้ำประแสร์
0-3866-1244
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี
0-3931-1126
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง
0-3944-1660
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด
0-3952-0416
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองใหญ่
0-3958-1009
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว
0-3724-2705
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร
0-3726-1405
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
0-3723-1133
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราจีนบุรี
0-3721-3619
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี
0-3728-1934
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
0-4524-3910
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร
0-4544-1003
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม
0-4536-1151
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ
0-4549-1202
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอำนาจเจริญ
045-451007
045-451077
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
0-4571-1540 ถึง 1
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลิงนกทา
045-781353
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย
0-4579-9101
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์
0-4461-1597
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก
0-4468-0070
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ
0-4466-1158
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง
0-4463-1135
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย
0-4465-6019
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุรินทร์
0-4451-1319 ต่อ
102
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ
0-4456-1287
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี
0-4459-9210
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาศรีสะเกษ
0-4561-1475
0-4561-4277 ต่อ
109
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากันทรลักษ์
0-4566-1455
08-1066-3332
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร
0-4261-1131
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ
0-4457-1968
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระพุทธบาท
0-3626-9408 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค
0-3639-0561 ถึง 2
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็ก
0-3634-1966
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมอ
0-3630-0675
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี
0-3641-1480
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่
0-3647-1316
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล
0-3646-1565
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสิงห์บุรี
0-3651-1599
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง
0-3561-1662
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเศษชัยชาญ
0-3563-1188
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาพระนครศรีอยุธยา
0-3533-6625
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่
0-3539-1020
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
0-3534-1814
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา
0-3520-1541
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปทุมธานี
0-2581-6656
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)
สาขารังสิต
0-2567-4985
02-567-4997
02-567-3265
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
0-3731-1005
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนา
0-3738-1838 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา
0-4437-1444
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง
0-4431-1496
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาครบุรี
0-4444-8405
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
0-4441-6939
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย
0-4444-1525
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย
0-4449-1497
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย
0-4447-1399
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง
0-4447-7145
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง
0-4437-9260
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด
0-4438-9490
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาบ้านโป่ง
0-3221-1407 ต่อ
101
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวนผึ้ง
0-3236-4397
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากท่อ
0-3228-1296
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสงคราม
0-3471-1601 ต่อ
11
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสมุทรสาคร
0-3441-1844 ต่อ
15
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาอ้อมน้อย
0-2420-8008ต่อ
21
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสามพราน
0-3432-2681 ต่อ
11
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสุพรรณบุรี
0-3552-1617 ต่อ
101
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีประจันต์
0-3554-8886
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเดิมบางนางบวช
0-3557-8460
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง
0-3559-5340
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง
035-565059 ต่อ 103
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขากาญจนบุรี
0-3451-1520 ต่อ
102
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ
0-3457-6121
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
0-3457-9248
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา
0-3454-1043
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี
0-3249-2300 ต่อ 11
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาประจวบคีรีขันธ์
0-3261-1051
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
0-3262-2073
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
0-3268-1524
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางสะพาน
0-3269-1883
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี
0-3273-7185 ต่อ 18
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี
0-7727-2683
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนดิษฐ์
0-7737-9074
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย
0-7742-0138
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านนาสาร
0-7736-1110
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน
0-7739-7325
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาไชยา
0-7743-1591
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพร
0-7751-1159
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหลังสวน
0-7754-1171
077-541271
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาระนอง
0-7781-1192 ต่อ
111
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา
0-7641-2156
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะกั่วป่า
0-7642-1115
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท้ายเหมือง
0-7657-1452
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาภูเก็ต
0-7631-9173
0-7731-9716
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่
0-7561-1354
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่าวลึก
0-7568-1156
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง
0-7541-1339
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชะอวด
0-7538-1001
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง
0-7544-3112
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันดี
0-7544-5739
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขนอม
0-7552-8201
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขานครศรีธรรมราช
0-7537-8607
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ
0-7759-9610
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะพะงัน
0-7737-7477
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม
0-7569-9447
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาสงขลา
0-7431-1841
0-7444-3862
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหาดใหญ่
0-7459-8093
0-7459-8098
0-7459-8101
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเดา
0-7441-1057
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานาทวี
0-7437-1175
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา
0-7454-1091
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระโนด
0-7439-2293
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
0-7461-3167
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน
0-7469-1165
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตรัง
0-7521-8216
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาห้วยยอด
0-7527-1053
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว
0-7528-1466
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล
0-7471-1022
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขายะหา
0-7329-1125
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเบตง
0-7323-0451
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสายบุรี
0-7341-1006
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาส
0-7353-2143
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ
0-7357-1189
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโก-ลก
0-7361-1156
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละงู
0-7477-3098
เบอร์โทรศัพท์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง
0-7525-1077
เบอร์โทรศัพท์
จังหวัดอุบลราชธานี
0-4525-4218
เบอร์โทรศัพท์
จังหวัดอุบลราชธานี
0-4525-4218
เบอร์โทรศัพท์
จังหวัดอุบลราชธานี
0-4525-4218
เบอร์โทรศัพท์
จังหวัดอุบลราชธานี
0-4525-4218