รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์บริการเรียกแท๊กซี่ (Taxi)

เบอร์โทรศัพท์
อยากได้ สีฟ้าเรียก
1681
เบอร์โทรศัพท์
อยากได้ สีเขียวเรียก
0-2424-2222
เบอร์โทรศัพท์
Taxi-Radio ศูนย์บริการแท็กซี่มิเตอร์
(บจก.ยูคอม)
1681
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท วี.เอ็ม.เอส.คอมมิวนิเคชั่นจำกัด
1545
เบอร์โทรศัพท์
สหกรณ์แท็กซี่สยาม
1661
เบอร์โทรศัพท์
สหกรณ์เจริญเมืองแท็กซี่
0-2215-1584
เบอร์โทรศัพท์
สหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ
0-2880-0888
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์แท็กซี่พระราม 9
0-2319-9911
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์วิทยุสหกรณ์แท็กซี่ไทย
0-2438-9000
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์วิทยุสหกรณ์ธนบุรีแท็กซี่
0-2676-1000
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ taxi กรุงเทพ
02-8800888
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ taxi นครชัย
0-2878-9000
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ taxi การ์เด้น
0-2875-9992 ถึง 5
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ taxi ปทุมวัน
0-2613-8000
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ taxi ภูมิพลัง
0-2676-1000
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ taxi โฮวา
02-4242222
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ taxi เจริญเมือง
02-6116499
0-2676-1000