รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์บริษัทประกันภัย

เบอร์โทรศัพท์
บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
0-2502-2999
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0-2285-8888
0-2677-3777
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
จำกัด

0-2643-0280 ถึง 92
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด

0-2651-5500
0-2302-0111 
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท คอมไบด์อินชัวรันส์ (ประเทศไทย)
จำกัด

0-2274-9797
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย)
จำกัด
0-2635-1555
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0-2276-1024
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด

0-2685-3828
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด

0-2261-9955
0-2661-3355
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย)
จำกัด

0-2231-2640 ถึง 50
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด

0-2259-3718 ถึง 9
0-2261-3680 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0-2651-5995
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0-2248-0059
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0-2670-4444
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0-2652-2880
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด

0-2253-4141
0-2253-4343
0-2253-4646
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
จำกัด (มหาชน)

0-2555-9100
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด
(มหาชน)

0-2256-6822
0-2651-4222
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด

0-2878-7111
0-2860-8001
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด
(มหาชน)

0-2630-9055
0-2630-9111
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ไทยสมุทรประกันภัย จำกัด

0-2261-2300
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด
0-2661-7999
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0-2685-1800
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0-2636-7900
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0-2911-4488
0-2911-4567
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท นิวอินเดียแอสชัวรันซ์ จำกัด

0-2649-1000
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด
(มหาชน)

0-2233-6920 ถึง 9
0-2238-4111
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท บีที ประกันภัย จำกัด

0-2657-1700
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)

0-2254-8490
0-2254-7850 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
(มหาชน)
0-2248-0900
0-2248-2910
0-2644-6400
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย
จำกัด

0-2686-8888 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท พระนครธนบุรีประกันภัย จำกัด

0-2295-3434
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท พุทธธรรรมประกันภัย จำกัด

0-2585-9009
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด

0-2246-9635 ถึง 54
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด
(มหาชน)

0-2636-8118
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย)
จำกัด

0-2720-1400 ถึง 4
0-2718-3748 ถึง 9
0-2718-3944 ถึง 5 
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0-2665-4000
0-2290-3333
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด
สาขาประเทศไทย

0-2679-6165 ถึง 87
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด

0-2236-0035
0-2236-8635 ถึง 8
0-2237-4646
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด

0-2290-3333
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด

0-2322-3001 ถึง 49
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
0-2239-1000
0-2641-3500 ถึง 79 
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ศรีอยุธยาประกันภัย จำกัด
(มหาชน)
0-2263-0335
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
0-2235-2510 ถึง 9
0-2267-0240 ถึง 9 
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด
0-2636-2333
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท สยามซิตี้ อินชัวรันส์ จำกัด
0-2202-9500
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด
0-2236-0049
0-2236-1290
0-2236-1231
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด

0-2221-4373
0-2222-9391
0-223-2019
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท วิคเตอรี ประกันภัย (ประเทศไทย)
จำกัด
0-2743-7999
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด
0-2913-2111
0-2587-1111
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด
0-2541-5555
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด
(มหาชน)

0-2378-7000
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั้นแนลแอสชัวรันซ์ จำกัด (AIA)
(ประกันวินาศภัย) สาขาประเทศไทย

(053) 809-555 ต่อ
1111
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด

0-2638-9000
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

0-2631-1331
0-2267-7777
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0-2247-9261 ถึง 75
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์
อินชัวรันซ์ จำกัด

0-2611-4040
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด

0-2254-9977
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด

0-2318-8318
0-2319-1199
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด

0-2224-0056
0-2224-4727 ถึง 36 
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เอไอจี ประกันวินาศภัย (ประเทศไทย) จำกัด (AIG)

0-2634-8888
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0-2679-7600
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล
อินชัวรันส์ จำกัด

0-2620-6200
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด

0-2661-6000
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท โอสถสภาประกันภัย จำกัด

0-2732-3671 ถึง 4
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
จำกัด

0-2207-0266 ถึง 85
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด

0-2677-3999
0-2620-8000