รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์ประกันภัยรถยนต์

เบอร์โทรศัพท์
บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
0-2502-2999
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

0-2285-8888
0-2677-3777
เบอร์โทรศัพท์

บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย)
จำกัด

0-2670-2100
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด
(มหาชน)
0-2261-9955
0-2661-3355
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
0-2248-0059
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
0-2670-4444
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
0-2254-8490
0-2254-7850 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด
0-2686-8888 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย)
จำกัด
0-2720-1400 ถึง 4
0-2718-3748 ถึง 9
0-2718-3944 ถึง 5
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
0-2290-3333
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด
0-2236-0035
0-2236-8635 ถึง 8
0-2237-4646
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
จำกัด
0-2207-0266 ถึง 85
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด
0-2322-3001 ถึง 49
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
0-2223-0851
0-2225-0137
0-2224-0059
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
0-2235-2510 ถึง 9
0-2267-0240 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย
จำกัด (มหาชน)
0-2555-9100
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
0-2378-7000
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท อลิอันช์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด
0-2638-9000
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เอ ไอ จี ประกันวินาศภัย
(ประเทศไทย) จำกัด
0-2634-8888
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย
(ประเทศไทย) จำกัด
0-2318-8318
0-2319-1199
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด
0-2631-1331
0-2267-7777
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เอเซียประกันภัย 1950 จำกัด
0-2254-9977
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด
0-2224-0056
0-2224-4727 ถึง 36
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินชัวรันส์ จำกัด
0-2648-3800
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
0-2661-6000
เบอร์โทรศัพท์
บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด
0-2677-3999
0-2620-8000