รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ และร้องเรียนร้องทุกข์

เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1860
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์บริการข่าว อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
 1182
เบอร์โทรศัพท์
เหตุด่วนทางน้ำ ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ
1199
เบอร์โทรศัพท์
สายด่วน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
1784
เบอร์โทรศัพท์
อุบัติเหตุทาง น้ำ กองบัญชาการตำรวจ
1196
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ประชาบดี
1300
เบอร์โทรศัพท์
มูลนิธิกระจกเงา
0-2973-2236 ถึง 7
เบอร์โทรศัพท์
มูลนิธิรามาธิบดี
0-2201-1111
เบอร์โทรศัพท์
มูลนิธิปวีณา
1134
0-25770500 ถึง 1
02-5770496 ถึง 8
เบอร์โทรศัพท์
สภาทนายความ
1167
เบอร์โทรศัพท์
ร้องเรียนรถโดยสารของ บขส./รถร่วม
1508
เบอร์โทรศัพท์
แจ้งข้อมูลอาชญากรรม,ยาเสพติด
มูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรม
และยาเสพติด
1541
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ดำรงธรรม
สายด่วน ยาเสพติด การพนัน อิทธิพล
1567
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ร้องเรียน
การให้บริการ รถโดยสารสาธารณะ
1584
เบอร์โทรศัพท์
QUITLINE สายนี้ปลอดบุหรี่
(มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่)
1600
เบอร์โทรศัพท์
ให้คำแนะนำในการดูแลรักษาตนเอง
เบื้องต้น สภากาชาดไทย
1665
เบอร์โทรศัพท์
สายด่วนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย
1666
เบอร์โทรศัพท์
สายด่วนสุขภาพจิต
ฮอทไลน์ คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)
1667
เบอร์โทรศัพท์
สายด่วนมะเร็ง
(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์)
1668
เบอร์โทรศัพท์
หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ศูนย์นเรนทร
1677
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย
0-2252-8181 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
0-2272-2901 ถึง 17
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามหลอกลวงคนหางาน
0-2354-1726
เบอร์โทรศัพท์
สายด่วนสุขภาพ (กองสุขศึกษา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
0-2590-2000
เบอร์โทรศัพท์
สายด่วน กรมควบคุมโรค
0-2590-3333
เบอร์โทรศัพท์
สายด่วน เกี่ยวกับโรคเอดส์
0-2590-3323 ถึง 5
0-2590-3336
เบอร์โทรศัพท์
สายด่วนปรึกษาเรื่องยา
(องค์การเภสัชกรรม)
0-2644-8850 กด 73
เบอร์โทรศัพท์
สมาคมสมาริตัน (ให้คำปรึกษาเรื่อง
การฆ่าตัวตาย การทำร้ายตัวเอง)
0-2713-6793
เบอร์โทรศัพท์
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
0-2952-5060 ถึง 62
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ปรึกษาปัญหาชีวิต
(สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย)
0-2713-6793
เบอร์โทรศัพท์
ฮอทไลน์คลายเครียด (กรมสุขภาพจิต)
1667
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์บริการ ข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
1111
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและครอบครัว
กระทรวงศึกษาธิการ
1579
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ รับแจ้งข่าวยาเสพติด
(สนง.ตำรวจแห่งชาติ)
1688
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
0-2282-3892
เบอร์โทรศัพท์
สายด่วน บัตรทอง
1330
เบอร์โทรศัพท์
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย.
1556
เบอร์โทรศัพท์
สายด่วนร้อง ทุกข์ สคบ.
1166
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ข้อมูลลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
026550406