รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์แจ้งไฟไหม้,สถานีดับเพลิง

เบอร์โทรศัพท์
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
199
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงทหารอากาศ
0-2534-5030 ถึง 1

กองปฏิบัติการดับเพลิง 1

เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางรัก
0-2234-8847 ถึง 8
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงยานนาวา
0-221-1926 ถึง 3
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงถนนจันทร์
0-2286-0832
0-2286-4149
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบรรทัดทอง
0-2214-1043 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงทุ่งมหาเมฆ
0-2214-1040
0-2214-1042
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงสวนมะลิ
0-2223-6999

กองปฏิบัติการดับเพลิง 2

เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางกะปิ
0-2318-1360
0-2318-1363
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงห้วยขวาง
0-2275-6044
0-2276-1646
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางชัน
0-2517-2919-20
0-2517-2919
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงลาดกระบัง
0-2326-9588
0-2326-9770
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงหัวหมาก
0-2314-0071 ถึง 2
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงพระขโนง
0-2311-4808
0-2311-3429
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงคลองเตย
0-2258-2093
0-2258-2094
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบ่อนไก่
0-2251-1443
0-2251-1157

กองปฏิบัติการดับเพลิง 3

เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางเขน
0-2521-0397
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางโพ
0-2585-7218 ถึง 9
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงสามเสน
0-2241-2391 ถึง 4
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงลาดยาว
0-2537-8710
0-2537-8711
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางซ่อน
0-2587-1210
0-2587-4615
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงดุสิต
0-2241-4063 ถึง 67
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงพญาไท
0-2354-6858 ต่อ
530,532
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงสุทธิสาร
0-2277-3688
0-2277-3689

กองปฏิบัติการดับเพลิง 4

เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงตลาดพลู
0-2466-1794 ถึง 5
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงปากคลองสาน
0-2437-6614 ถึง 5
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงทุ่งครุ
0-2463-5402
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางอ้อ
0-2424-2910
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบวรมงคล
0-2424-2823
0-2424-5212
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงดาวคนอง
0-2468-1671
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางขุนเทียน
0-2415-7811
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางแค
0-2413-1149
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงธนบุรี
0-2465-3015 ถึง 6
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์
0-2424-3850 ถึง 1
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงตลิ่งชัน
0-2413-3738
0-2431-3739

นนทบุรี

เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงท่าทราย
0-2952-8707
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิง
เทศบาลนครนนทบุรี(รัตนาธิเบศร์)
0-2589-0489
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงไทรน้อย
0-2597-1409
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางบัวทอง
0-2571-7679
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงปากเกร็ด
0-2583-7788
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงเสาธงหิน (บางใหญ่)
0-2595-0252 ถึง 4
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางปลากด
0-2425-8434
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางยี่ขัน
0-2423-0251
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางยี่เรือ
0-2465-3015

ปทุมธานี

เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงคลองหลวง
0-2901-6157
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงคลองห้า
0-2902-7528
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงคูคต
0-2994-8692
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงท่าโขลง
0-2529-5153
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.ธัญบุรี
0-2577-1964
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.บางเตย
0-2977-2260
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.ระแหง
0-2599-1606
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.ลำไทร
0-2563-1422
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.ลำลูกกา
0-2993-0140
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางคูวัด
0-2976-6077 ถึง 8
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางเดื่อ
0-2978-4010
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางพูน
0-2567-5592
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางหลวง
0-2581-6463
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบ้านใหม่
0-2501-2153
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงประชาธิปัตย์ (รังสิต)
0-2567-3388
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงเมืองปทุมธานี
0-2581-6151

สมุทรปราการ

เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงคลองด่าน
0-2330-1102
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.บางเมือง
0-2702-9038
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงเทศบาล ต.พระสมุทรเจดีย์
0-2425-9340
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงเทศบาลนครสมุทรปราการ
0-2389-1010
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางบ่อ
0-2338-1115
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางปู
0-2323-1899
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางพลี
0-2337-3497
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงบางเสาธง
0-2315-1414
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงพระประแดง
0-2462-6290
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงแพรกษา
0-2703-6880
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงลัดหลวง
0-2462-8081
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงสำโรงใต้
0-2183-3005 ถึง 6
เบอร์โทรศัพท์
สถานีดับเพลิงสำโรงเหนือ
0-2757-9911