รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์สอบถามข้อมูลการเดินทาง

เบอร์โทรศัพท์
แจ้งเหตุ ตำรวจทางหลวง
1193
เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลทางหลวง กรมทางหลวง
1586
เบอร์โทรศัพท์
สายตรง กระทรวงคมนาคม
1123
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ควบคุมการจราจร
197
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
1356
02-280-8000
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ
กรมการขนส่งทางบก
1584
เบอร์โทรศัพท์
การรถไฟแห่งประเทศไทย
1690
026218701
เบอร์โทรศัพท์
รับแจ้งเหตุการจราจร สพว 91
1644
เบอร์โทรศัพท์
จส. 100
1137
เบอร์โทรศัพท์
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
1384, 184
เบอร์โทรศัพท์
รถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS)
0-2617-6000
เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวบีทีเอส (BTS)
0-2617-7340
เบอร์โทรศัพท์
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (รถใต้ดิน รฟม.)
0-2246-5733
0-2246-5744
เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลทางด่วน
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
1543