รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์ส่วนราชการในจังหวัด

กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
0-2221-2141
เบอร์โทรศัพท์
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
0-2246-0301
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดกระบี่ สำนักงาน
0-7561-1381
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงาน
0-3451-1778
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงาน
0-4381-1695
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงาน
0-5570-5005
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
0-4324-2194
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
0-3931-2277
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงาน
0-3851-2520
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
0-3827-9448
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดชัยนาท สำนักงาน
0-5641-1181
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
0-4481-1573
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดชุมพร สำนักงาน
0-7751-1551
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
0-5311-2708
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย สำนักงาน
0-5371-1123
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
0-3242-5573
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงาน
0-5672-1709
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดแพร่
0-5451-1411
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงาน
0-5361-2156
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดตรัง สำนักงาน
0-7521-8516
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดตราด
0-3951-2081
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดตาก
0-5551-1001
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดนครนายก
0-3721-4575
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม สำนักงาน
0-3434-0004
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดนครพนม สำนักงาน
0-4251-1287
เบอร์โทรศัพท์
ศ่าลากลางจังหวัดนครราชสีมา
0-4424-3798
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช สนง.
0-7535-6828
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
0-5680-3606
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี สำนักงาน
0-2580-0705 ถึง 6
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส สำนักงาน
0-7364-2636
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดน่าน สำนักงาน
0-5471-0341
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงาน
0-4461-1342
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ 
0-4249-2715
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี สำนักงาน
0-2581-6038
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
0-3260-3991
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
0-3745-4004
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดปัตตานี สำนักงาน
0-7334-9002
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0-3533-6554
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดพะเยา
0-5444-9601

กรุงเทพฯ (ต่อ)

เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดพังงา
0-7641-2140
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
0-7461-3409
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดพิจิตร สำนักงาน
0-5661-1318
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน
0-5525-8559
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
0-7621-1366
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม
0-4377-7356
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร สำนักงาน
0-4261-1086
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดยโสธร สำนักงาน
0-4571-2722
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดยะลา สำนักงาน
0-7321-1586
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงาน
0-4351-1353
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดระนอง
0-7781-1123
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดระยอง
0-3869-4010
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี สำนักงาน
0-3233-7890
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี สำนักงาน
0-3641-1500
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดเลย สำนักงาน
0-4281-1746
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดลำปาง สำนักงาน
0-5426-5014
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดลำพูน สำนักงาน
0-5351-1000
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
0-4561-2581
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
0-4271-1763
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสงขลา
0-7531-3206
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสตูล สำนักงาน
0-7471-1055
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ สนง.
0-2702-5021
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
0-3471-1997
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
0-3441-1251
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว สำนักงาน
0-3742-5125
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
0-3621-1458
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
0-3650-7115
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย สำนักงาน
0-5561-1619
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
0-3553-5376
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงาน
0-7727-2926
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดสุริทร์ สำนักงาน
0-4451-2039
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดหนองคาย
0-4241-2678
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงาน
0-4231-2916
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
0-3561-1235
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงาน
0-4551-1909
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
0-4224-8777
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงาน
0-5541-1977
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สำนักงาน
0-5651-1063
เบอร์โทรศัพท์
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
0-4525-4218