รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์แจ้งอายัดบัตร ATM - บัตรเครดิตหาย

เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงเทพ
1333
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุง ศรีอยุธยา
1572
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารไทยพาณิชย์
0-2777-7777
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารไทยธนาคาร
0-2626-7777
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารธนชาต
1589
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารออมสิน
0-2299-8555
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคาร City Bank
1588
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคาร HSBC
1590
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
0-2729-8807 ถึง 11
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (L&H)
0-2359-0000
เบอร์โทรศัพท์
บัตร Diners Club
0-2238-3660
เบอร์โทรศัพท์
บัตร Cetelem
0-2667-3655
เบอร์โทรศัพท์
บัตรเครดิตไทยแอร์เอเชีย
0-2797-3399
เบอร์โทรศัพท์
บัตรเซ็นทรัลการ์ด
0-2627-8111
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกรุงไทย
1551
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารกสิกรไทย
0-2888-8888
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารทหารไทย
1558
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคาร UOB จำกัด (มหาชน)
1580
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคาร Standard Chartered
1595
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
0-2202-2000
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารเอเชีย
1585
เบอร์โทรศัพท์
ธนาคารทิสโก้
0-2633-6000
เบอร์โทรศัพท์
บัตร American Express
0-2273-5544
เบอร์โทรศัพท์
บัตร Aeon
0-2665 0111
เบอร์โทรศัพท์
บัตร Power Buy
0-2627-8208
เบอร์โทรศัพท์
บัตรแคปิตอล โอเค
0-2793-3333
เบอร์โทรศัพท์
บัตร Easy Buy
0-2695-0000
เบอร์โทรศัพท์
บัตร umay plus
0-2695-0000