รวมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์ศูนย์บริการรับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์บริการรับแจ้งไฟฟ้าขัดข้อง
1130
เบอร์โทรศัพท์
การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่
(เพลินจิต)
0-2254 955
เบอร์โทรศัพท์
คลองเตย
0-2249-0600
เบอร์โทรศัพท์
ธนบุรี
0-2411-2401
เบอร์โทรศัพท์
นนทบุรี
0-2580-7480
เบอร์โทรศัพท์
บางกะปิ
0-2725-5200
เบอร์โทรศัพท์
บางขุนเทียน
0-2451-4104
เบอร์โทรศัพท์
บางเขน
0-2986-1111
เบอร์โทรศัพท์
บางบัวทอง
02-834-3200
เบอร์โทรศัพท์
บางพลี
0-2316-8001

กรุงเทพฯ (ต่อ)

เบอร์โทรศัพท์
บางพูด
0-2583-8319
เบอร์โทรศัพท์
บางใหญ่
0-2595-1300
เบอร์โทรศัพท์
ประเวศ
0-2316-8001
เบอร์โทรศัพท์
มีนบุรี
0-2543-8405
เบอร์โทรศัพท์
ยานนาวา
0-2289-0151
เบอร์โทรศัพท์
ราษฏร์บูรณะ
0-2427-0070
เบอร์โทรศัพท์
ลาดพร้าว
0-2716-3200
เบอร์โทรศัพท์
วัดเลียบ
0-2225-0112
เบอร์โทรศัพท์
สมุทรปราการ
0-2791-5211
เบอร์โทรศัพท์
สามเสน
0-2243-0131
เบอร์โทรศัพท์
ย่อยนาคนิวาส
0-2539-0729