พระธาตุประจำวันจันทร์ | พระธาตุเรณู

พระธาตุประจำวันจันทร์ | พระธาตุเรณู


พระธาตุประจำวันจันทร์

ขอบคุณข้อมูลจาก Kapook.com

การไหว้พระธาตุประจำวันเกิดหรือประจำปีเกิด ถือเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของผู้กราบบูชาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการบูชาพระธาตุ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุ “พระบรมสารีริกธาตุ” ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะนำมาซึ่งความสุข และความเจริญ แก่ผู้ที่บูชา รวมถึงอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบบูชา ยิ่งถ้าหากผู้ใดบูชาด้วยจิตใจที่ศรัทธาอันบริสุทธิ์ และหมั่นไปกราบนมัสการเมื่อมีโอกาส ด้วยอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ จะดลบันดาลให้เกิดสิ่งดี และความเป็นสิริมงคลให้กับผู้กราบไหว้บูชา


ในจังหวัดนครนพม ซึ่งจัดเป็นเมืองแห่งพระธาตุ เกือบทุกอำเภอจะมีวัดที่เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุอยู่มากมาย และแต่ละพระธาตุ นั้น ยังมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุประจำวันเกิด ถ้าคุณได้มีโอกาสไปที่จังหวัดนครพนม หาเวลาไปกราบสักการะพระธาตุประจำวันเกิดของคุณ หรือกราบสักการะทั้ง 7 แห่ง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตัวคุณ

“พระธาตุประจำวันจันทร์”

พระธาตุประจำวันจันทร์ คือ “พระธาตุเรณู” ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุเรณู อำเภอเรณูนคร สร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2463 เป็นพระธาตุคู่เมืองคู่เมืองของชาวเรณูนคร องค์พระธาตุเรณู มีลักษณะสวยงาม โดยได้จำลองมาจาก พระธาตุพนมองค์เดิม แต่จะมีขนาดเล็กกว่า

และภายในของพระธาตุ จะบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูป พระพุทธรูปเงิน ทองคำ และเครื่องกกุธภัณฑ์ ของพระยา และเจ้าเมืองในสมัยก่อน

ตามคติของความเชื่อ มีความเชื่อว่า ผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้น มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้ไปกราบสักการะ “องค์พระธาตุเรณู” จะทำให้ตัวผู้ที่บูชามีรูปงาม และดูผ่องใส ซึ่งตรงตามลักษณะของเทพประจำวันจันทร์

คาถาบูชาดวงสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ คือ อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา ชื่อคาถากระทู้เจ็ดแบกใช้ทางคงกระพัน โดยสวดวันละ 15 จบ

ส่วนสิ่งของที่ผู้คนนำไปกราบบูชาพระธาตุเรณู ได้แก่ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเหลือง ธูปจำนวน 15 ดอก และเทียนจำนวน 2 เล่ม


Tags: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS