พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี | พระธาตุประสิทธิ์

พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี | พระธาตุประสิทธิ์


พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี

ขอบคุณข้อมูลจาก Kapook.com

การไหว้พระธาตุประจำวันเกิดหรือประจำปีเกิด ถือเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของผู้กราบบูชาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการบูชาพระธาตุ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุ “พระบรมสารีริกธาตุ” ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะนำมาซึ่งความสุข และความเจริญ แก่ผู้ที่บูชา รวมถึงอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบบูชา ยิ่งถ้าหากผู้ใดบูชาด้วยจิตใจที่ศรัทธาอันบริสุทธิ์ และหมั่นไปกราบนมัสการเมื่อมีโอกาส ด้วยอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ จะดลบันดาลให้เกิดสิ่งดี และความเป็นสิริมงคลให้กับผู้กราบไหว้บูชา


“พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี”

พระธาตุประจำวันพุธ คือ “พระธาตุประสิทธิ์” พระธาตุประจำวันพฤหัสบดี คือ “พระธาตุประสิทธิ์” ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า โดยแต่เดิมองค์พระธาตุเป็นเจดีย์โบราณ และไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างว่าสร้างเมื่อไร

จนเมื่อปี พุทธศักราช 2436 มีการบูรณะองค์พระธาตุประสิทธิ์ครั้งใหญ่ โดยจำลองรูปทรงมาจากองค์พระธาตุพนม และภายใน มีการบรรจุ “พระบรมสารีริกธาตุ และ พระอรหันตสารีริกธาตุ” รวมทั้งหมด 7 องค์ และมี “พระพุทธรูปเก่าแก่” “ดินจากสังเวชนียสถานจากประเทศอินเดีย ทั้ง 4 แห่ง” และ “พระพุทธบาทจำลอง” ที่อัญเชิญ จากกรุงเทพมหานคร เมื่อประมาณ ปี พุทธศักราช 2500

ในตำนานกล่าวไว้ “พระธาตุประสิทธิ์” มีพระเป็นผู้สร้างไว้ และที่สำคัญ องค์พระประธานของวัดพระธาตุประสิทธิ์ อยู่ประจำที่ทิศตะวันตก ซึ่งตรงกับตำแหน่งพระพฤหัสบดี ที่อยู่ทางทิศตะวันตก เช่นกัน

มีความเชื่อว่า ใครที่ไปได้มีโอกาสไปกราบสักการะที่ “พระธาตุประสิทธิ์” จะได้รับผลบุญและอานิสงส์ จะส่งผลให้ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงาน

คาถาบูชาดวงสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี คือ ภะ สัม สัม วิ สะ เท กะ ชื่อคาถาพระนารายณ์ตรึงไตรภพ ใช้ทางเมตตามหานิยม โดยสวดวันละ 19 จบ


Tags: , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS