พระธาตุประจำวันพุธ (กลางวัน) | พระธาตุมหาชัย

พระธาตุประจำวันพุธ (กลางวัน) | พระธาตุมหาชัย


พระธาตุประจำวันพุธ กลางวัน

ขอบคุณข้อมูลจาก Kapook.com

การไหว้พระธาตุประจำวันเกิดหรือประจำปีเกิด ถือเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของผู้กราบบูชาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการบูชาพระธาตุ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุ “พระบรมสารีริกธาตุ” ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะนำมาซึ่งความสุข และความเจริญ แก่ผู้ที่บูชา รวมถึงอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบบูชา ยิ่งถ้าหากผู้ใดบูชาด้วยจิตใจที่ศรัทธาอันบริสุทธิ์ และหมั่นไปกราบนมัสการเมื่อมีโอกาส ด้วยอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ จะดลบันดาลให้เกิดสิ่งดี และความเป็นสิริมงคลให้กับผู้กราบไหว้บูชา


“พระธาตุประจำวันพุธ (กลางวัน)”

พระธาตุประจำวันพุธ คือ “พระธาตุมหาชัย” ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครพนมไป 39 กิโลเมตร "พระธาตุมหาชัย" ก่อสร้างเมืห่อ ประมาณปี พุทธศักราช 2495 โดยตัวองค์พระธาตุฯ มีลักษณะเป็นรูปแปดเหลี่ยม มีความสูงประมาณ 40 เมตร

และภายในพระธาตุฯ บรรจุ “พระบรมสารีริกธาตุ” และ “พระอรหันตสารีริกธาตุของพระอัญญาโกณฑัญญะ” ซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนา พระสารีบุตรและพระอนุรุทร ในบริเวณใกล้

เคียงกันนั้น ยังมีพระพุทธรูปที่สลักจากไม้ต้นสะเดา และมีภาพเขียนฝาผนังของอุโบสถ ซึ่งแสดงถึงพุทธประวัติ ซึ่งมีลวดลายศิลปะที่งดงาม ที่หาดูได้ยาก

ตามคติของความเชื่อ มีความเชื่อว่า หากใครก็ตามที่ได้ไปกราบสักการะ “พระธาตุมหาชัย” พระธาตุประจำวันพุธ จะพบเจอแต่ชัยชนะในชีวิต เป็นนักประสานทั้งสิบทิศ มีโอภาปราศรัยที่ดี พูดจาค้าขายคล่อง ราบรื่น เวลาพูดจามีคนเชื่อถืออย่างยิ่ง

คาถาบูชาดวงสำหรับคนที่เกิดวันพุธ (กลางวัน) คือ ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท ชื่อคาถาพระนารายณ์เคลื่อนสมุทร โดยสวดวันละ 17 จบ

ส่วนสิ่งของที่ผู้คนนำไปกราบบูชาพระธาตุมหาชัย ได้แก่ ส่วนสิ่งของที่ผู้คนนำไปกราบบูชาพระธาตุมหาชัย ได้แก่ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีเขียว ธูปจำนวน 17 ดอก และเทียนจำนวน 2 เล่ม


Tags: , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS