พระธาตุประจำวันศุกร์ | พระธาตุท่าอุเทน

พระธาตุประจำวันศุกร์ | พระธาตุท่าอุเทน


พระธาตุประจำวันศุกร์

ขอบคุณข้อมูลจาก Kapook.com

การไหว้พระธาตุประจำวันเกิดหรือประจำปีเกิด ถือเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของผู้กราบบูชาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการบูชาพระธาตุ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุ “พระบรมสารีริกธาตุ” ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะนำมาซึ่งความสุข และความเจริญ แก่ผู้ที่บูชา รวมถึงอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบบูชา ยิ่งถ้าหากผู้ใดบูชาด้วยจิตใจที่ศรัทธาอันบริสุทธิ์ และหมั่นไปกราบนมัสการเมื่อมีโอกาส ด้วยอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ จะดลบันดาลให้เกิดสิ่งดี และความเป็นสิริมงคลให้กับผู้กราบไหว้บูชา


“พระธาตุประจำวันศุกร์”

พระธาตุประจำวันศุกร์ คือ “พระธาตุท่าอุเทน” ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน ตามประวัติกล่าว่า สร้างไว้เมื่อปี พุทธศักราช 2455 เป็นเจดีย์แบบก่ออิฐถือปูนรูปทรงสี่เหลี่ยม

ซึ่งองค์พระธาตุฯ มีการจำลองมาจากพระธาตุพนม แต่มีขนาดเล็ก และ สูงกว่าองค์พระธาตุพนม ภายใน “องค์พระธาตุท่าอุเทน” บรรจุ “พระพุทธสารีริกธาตุ” ที่อัญเชิญมาจากประเทศพม่า ที่เมืองย่างกุ้ง รวมถึง พระพุทธรูป และสิ่งของที่มีค่าต่างๆ ที่ทางผู้มีจิตศรัทธาถวายและบรรจุเอาไว้

ใครที่เกิดในวันศุกร์ จะเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ เป็นคนรักอิสระ และรักสวยรักงาม “พระธาตุท่าอุเทน” มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ นั่นก็คือ องค์พระธาตุฯ หันไปทางทิศเหนือขององค์พระธาตุพนม ซึ่งตรงกับทิศประจำของพระศุกร์

มีความเชื่อว่า ใครที่ได้ไปกราบสักการะที่ “พระธาตุท่าอุเทน” จะได้รับผลบุญและอานิสงส์ ให้ชีวิตผู้นั้นเกิดความความรุ่งโรจน์ เปรียบดังเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นในยามรุ่งอรุณ

คาถาบูชาดวงสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ คือ วา โธ โน อะ มะ มะ วา คาถาพระพุทธเจ้าตวาดหิมพานต์ ใช้ทางมหานิยม โดยสวดวันละ 21 จบ


Tags: , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS