พระธาตุประจำวันเสาร์ | พระธาตุนคร

พระธาตุประจำวันเสาร์ | พระธาตุนคร


พระธาตุประจำวันเสาร์

ขอบคุณข้อมูลจาก Kapook.com

การไหว้พระธาตุประจำวันเกิดหรือประจำปีเกิด ถือเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของผู้กราบบูชาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการบูชาพระธาตุ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุ “พระบรมสารีริกธาตุ” ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะนำมาซึ่งความสุข และความเจริญ แก่ผู้ที่บูชา รวมถึงอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบบูชา ยิ่งถ้าหากผู้ใดบูชาด้วยจิตใจที่ศรัทธาอันบริสุทธิ์ และหมั่นไปกราบนมัสการเมื่อมีโอกาส ด้วยอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ จะดลบันดาลให้เกิดสิ่งดี และความเป็นสิริมงคลให้กับผู้กราบไหว้บูชา


“พระธาตุประจำวันเสาร์”

พระธาตุประจำวันเสาร์ คือ “พระธาตุนคร” ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดมหาธาตุ ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม โดย “องค์พระธาตุนคร” มีลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสร้างเสร็จในวันเดือนเพ็ญของปี พุทธศักราช 2465 ซึ่งมีรูปแบบตามองค์พระธาตุพนมองค์เดิม

โดยภายใน “องค์พระธาตุนคร” ได้บรรจุ “พระอรหันตสารีริกธาตุ” พร้อมกับ “องค์พระพุทธรูปทองคำ” และสิ่งของมีค่าต่างๆ จากชาวบ้าน ผู้ที่มีจิตศรัทธาถวายและบรรจุเอาไว้ภายในองค์พระธาตุ

เชื่อกันว่า ใครที่มากราบสักการะที่ “พระธาตุนคร” จะได้รับผลบุญและอานิสงส์ ส่งผลผู้นั้นให้มีบุญวาสนา เป็นเจ้าคนนายคน และ “พระธาตุนคร” มีเทวดานพเคราะห์ ประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักษ์รักษา

คาถาบูชาดวงสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ คือ โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ ชื่อคาถาพระนารายณ์ถอดจักร ใช้ในทางถอดคุณไสยศาสตร์ โดยสวดวันละ 10 จบ


Tags: , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS