ฤกษ์ดีเดือนตุลาคม 2561 : ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ดี เดือนตุลาคม 2561

ฤกษ์ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก Mahamodo.com

สวัสดีครับ มาแล้ว ฤกษ์ดี ยามดี ฤกษ์มงคล ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ที่ต้องการหาฤกษ์ยามในการประกอบกิจการ หรือ พิธีต่างๆ เพื่อความเป็นศิริมงคลครับ ♦ ดูความหมายของฤกษ์ต่างๆ คลิ๊กที่นี่


► ฤกษ์เดือนตุลาคม 2561

วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 06.00 – 06.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 07.50 – 09.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 10.20 – 11.10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 13.20 – 14.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 14.50 – 15.10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 11 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 07.20 – 08.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 09.40 – 10.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 12.40 – 13.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 14.10 – 14.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 15.20 – 15.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ

วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561

♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 06.40 – 07.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 12.00 – 12.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 13.30 – 14.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 14.40 – 15.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 16.10 – 16.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ


วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 06.20 – 07.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 08.50 – 09.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 11.50 – 12.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 13.20 – 13.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 14.30 – 15.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 15.50 – 16.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ

วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 06.00 – 07.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 08.20 – 09.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 11.30 – 12.10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 13.00 – 13.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 14.00 – 14.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 15.30 – 16.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 2 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 06.00 – 06.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 08.10 – 09.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 11.10 – 11.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 12.40 – 13.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 13.50 – 14.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 15.20 – 16.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 5 ค่ำ เดือน 11 ปีจอ

ข้อยกเว้นสำหรับผู้เกิดในวันทั้ง 7 วัน

โดยเป็นข้อยกเว้นที่ห้ามใช้ฤกษ์นี้สำหรับคนที่เกิดในวันต่างๆ ถึงจะมีในวันฤกษ์ด้านบน ก็ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะว่าเป็นวันศัตรู และกาลิณีกับวันเกิด
1. คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันศุกร์ และวันอังคาร
2. คนเกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันอาทิตย์ และวันพฤหัสบดี
3. คนเกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันจันทร์ และวันอาทิตย์
4. คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันอังคาร และพุธ (กลางคืน)
5. คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพฤหัสบดี และวันพุธกลางวัน
6. คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันเสาร์
7. คนเกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์
8. คนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์

♦ ดูความหมายของฤกษ์ต่างๆ คลิ๊กที่นี่


Tags: , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS