ฤกษ์ดีเดือนมกราคม 2560 : ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ดี เดือนมกราคม 2560

ฤกษ์ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก Mahamodo.com

สวัสดีครับ มาแล้ว ฤกษ์ดี ยามดี ฤกษ์มงคล ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 สำหรับผู้ที่ต้องการหาฤกษ์ยามในการประกอบกิจการ หรือ พิธีต่างๆ เพื่อความเป็นศิริมงคลครับ ♦ ดูความหมายของฤกษ์ต่างๆ คลิ๊กที่นี่


► ฤกษ์เดือนมกราคม 2560

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 06.00 – 06.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 07.15 – 07.45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 10.00 – 10.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 12.45 – 13.15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 14.15 – 14.45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 15.30 – 16.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 16.45 – 17.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 06.00 – 06.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 07.00 – 07.15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 08.00 – 08.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 09.30 – 10.15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 12.15 – 12.45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 13.45 – 14.15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 15.15 – 15.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก

วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 06.00 – 06.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 06.45 – 07.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 08.00 – 08.15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 09.15 – 10.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 12.00 – 12.45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 13.45 – 14.15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 15.00 – 15.15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก


วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 06.30 – 06.45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 09.00 – 09.45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 11.45 – 12.15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 13.15 – 13.45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 14.45 – 15.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 14.45 – 15.45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับวันแรม 6 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560

♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 06.15 – 06.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 09.00 – 09.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 11.30 – 12.15 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 13.15 – 13.45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 14.30 – 14.45 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 7 ค่ำ เดือน 2 ปีวอก

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 06.00 – 06.10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 07.00 – 07.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 08.30 – 09.10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมีน ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 11.10 – 11.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 12.50 – 13.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพฤษภ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 14.10 – 14.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ช่วงระหว่างเวลา 15.20 – 15.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก

ข้อยกเว้นสำหรับผู้เกิดในวันทั้ง 7 วัน

โดยเป็นข้อยกเว้นที่ห้ามใช้ฤกษ์นี้สำหรับคนที่เกิดในวันต่างๆ ถึงจะมีในวันฤกษ์ด้านบน ก็ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะว่าเป็นวันศัตรู และกาลิณีกับวันเกิด
1. คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันศุกร์ และวันอังคาร
2. คนเกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันอาทิตย์ และวันพฤหัสบดี
3. คนเกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันจันทร์ และวันอาทิตย์
4. คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันอังคาร และพุธ (กลางคืน)
5. คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพฤหัสบดี และวันพุธกลางวัน
6. คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันเสาร์
7. คนเกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์
8. คนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์

♦ ดูความหมายของฤกษ์ต่างๆ คลิ๊กที่นี่


Tags: , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS