ฤกษ์ดีเดือนมิถุนายน 2561 : ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ดี เดือนมิถุนายน 2561

ฤกษ์ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก Mahamodo.com

สวัสดีครับ มาแล้ว ฤกษ์ดี ยามดี ฤกษ์มงคล ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 สำหรับผู้ที่ต้องการหาฤกษ์ยามในการประกอบกิจการ หรือ พิธีต่างๆ เพื่อความเป็นศิริมงคลครับ ♦ ดูความหมายของฤกษ์ต่างๆ คลิ๊กที่นี่


► ฤกษ์เดือนมิถุนายน 2561

วัน ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561

♦ ฤกษ์ วัน ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 08.10 – 09.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 3 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วัน ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 11.00 – 12.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 3 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วัน ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 13.20 – 14.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 3 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วัน ศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 15.50 – 16.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 3 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ

วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 10.40 – 11.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 15.30 – 16.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 17.50 – 18.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ

วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 10.30 – 11.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 13 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 12.50 – 13.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 13 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 15.20 – 16.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 13 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 17.40 – 18.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 13 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 10.20 – 11.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 12.40 – 13.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 15.10 – 16.10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 17.30 – 18.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีพิจิก ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ


วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 06.10 – 06.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 07.20 – 08.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 10.10 – 11.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 12.20 – 13.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 14.50 – 16.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 06.00 – 06.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 07.10 – 07.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 10.00 – 10.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 12.10 – 13.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 14.40 – 15.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 06.00 – 06.10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 07.00 – 07.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วย “ราชาฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 09.50 – 10.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีสิงห์ ประกอบด้วย “มหัทธโนฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 12.10 – 13.10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกันย์ ประกอบด้วย “ภูมิปาโลฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ
♦ ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ช่วงระหว่างเวลา 14.30 – 15.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีตุลย์ ประกอบด้วย “เทวีฤกษ์” ซึ่งตรงกับ วันแรม 2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ

ข้อยกเว้นสำหรับผู้เกิดในวันทั้ง 7 วัน

โดยเป็นข้อยกเว้นที่ห้ามใช้ฤกษ์นี้สำหรับคนที่เกิดในวันต่างๆ ถึงจะมีในวันฤกษ์ด้านบน ก็ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะว่าเป็นวันศัตรู และกาลิณีกับวันเกิด
1. คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันศุกร์ และวันอังคาร
2. คนเกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันอาทิตย์ และวันพฤหัสบดี
3. คนเกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันจันทร์ และวันอาทิตย์
4. คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันอังคาร และพุธ (กลางคืน)
5. คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพฤหัสบดี และวันพุธกลางวัน
6. คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันเสาร์
7. คนเกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์
8. คนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์

♦ ดูความหมายของฤกษ์ต่างๆ คลิ๊กที่นี่


Tags: , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS