ฤกษ์ดี เดือนธันวาคม 2555 : ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคล

ฤกษ์ดี เดือนธันวาคม 2555


ฤกษ์ดี

ขอบคุณข้อมูลจาก Mahamodo.com และ Kapook.com

สวัสดีครับ มาแล้ว ฤกษ์ดี ยามดี ฤกษ์มงคล ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 สำหรับผู้ที่ต้องการหาฤกษ์ยามในการประกอบกิจการ หรือ พิธีต่างๆ เพื่อความเป็นศิริมงคลครับ
♦ ดูความหมายของฤกษ์ต่างๆ คลิ๊กที่นี่


ฤกษ์ ธันวาคม 2555

♦ ฤกษ์ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 08.00 – 08.10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันแรม 13 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 08.50 – 09.10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันแรม 13 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 14.10 – 14.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันแรม 13 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 16.30 – 17.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันแรม 13 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 17.10 – 17.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันแรม 13 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 08.00 – 08.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีธนู ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันแรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 08.50 – 09.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันแรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 09.20-09.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันแรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 14.00 – 14.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันแรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 16.30 – 16.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันแรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 17.00 – 17.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันแรม 14 ค่ำ เดือน 12 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 08.20 – 08.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 09.00 – 09.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกุมภ์ ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 13.30 – 14.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโน ฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 15.50 – 16.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทศาตรี ฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 16.30 – 16.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพุธ (กลางวัน) ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 17.40 – 17.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง


♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 08.10 – 08.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 13.30 – 14.10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 15.50 – 16.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 16.30 – 16.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 17.40 – 17.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 08.00 – 08.10 น. ลัคนาสถิตย์ราศีมังกร ประกอบด้วยภูมิปาโลฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 13.10 – 13.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 15.30 – 16.00 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 16.10 – 16.30 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 17.20 – 17.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 13.00 – 13.40 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมษ ประกอบด้วยมหัทธโนฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 15.20 – 15.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทศาตรีฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 16.00 – 16.20 น. ลัคนาสถิตย์ราศีเมถุน ประกอบด้วยเทวีฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง

♦ ฤกษ์ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ช่วงระหว่างเวลา 17.10 – 17.50 น. ลัคนาสถิตย์ราศีกรกฎ ประกอบด้วยราชาฤกษ์ ซึ่งตรงกับ วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง


ข้อยกเว้นสำหรับผู้เกิดในวันทั้ง 7 วัน

โดยเป็นข้อยกเว้นที่ห้ามใช้ฤกษ์นี้สำหรับคนที่เกิดในวันต่างๆ ถึงจะมีในวันฤกษ์ด้านบน ก็ห้ามใช้เด็ดขาด เพราะว่าเป็นวันศัตรู และกาลิณีกับวันเกิด
1. คนเกิดวันอาทิตย์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันศุกร์ และวันอังคาร
2. คนเกิดวันจันทร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันอาทิตย์ และวันพฤหัสบดี
3. คนเกิดวันอังคาร ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันจันทร์ และวันอาทิตย์
4. คนเกิดวันพุธ (กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันอังคาร และพุธ (กลางคืน)
5. คนเกิดวันพุธ (กลางคืน) ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพฤหัสบดี และวันพุธกลางวัน
6. คนเกิดวันพฤหัสบดี ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันเสาร์
7. คนเกิดวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์
8. คนเกิดวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์ที่เป็น วันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์

♦ ดูความหมายของฤกษ์ต่างๆ คลิ๊กที่นี่

Tags: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS