วัตถุเสริมดวงและมงคล ปีมะเเม 2557

วัตถุเสริมดวงและเสริมมงคล ปีมะเเม 2557


ปีมะเเม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.Turtlebiz.com

ปีมะแม (ปีแพะ) ปีนี้มีดาวมงคลพระอาทิตย์ “ไท้หยาง” มาช่วยส่องแสงสว่างสดใสอันแรงกล้า เพื่อขับไล่ความอับเฉามัวหมอง พร้อมทั้งนำทางให้ท่านมีความสว่างสดใสเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ยังมีดาวหกหยก "ยู่ถัง" ดาวแห่งความสามัคคี "ซุ่ยเฮอะ" และดาวอานม้า “ปั่นอาน” มาช่วยสนับสนุนเสริมส่ง แต่ในขณะเดียวกันก็มีดาวอัปมงคลแทรกแซงเข้ามาก่อกวน โดยเฉพาะดาวสุรุ่ยสุร่าย “เทียนคง” ทำให้ท่านเก็บเงินไม่อยู่ เงินทองไหลเข้าแล้วไหลออกอย่างรวดเร็ว เกิดการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอย่างสิ้นเปลือง จึงอาจสร้างปัญหาทำให้ขาดแคลนเงินทองจนถึงขั้นชักหน้าไม่ถึงหลังได้ นอกจากนี้ยังมีดาวอับโชค "หุ่ยชี่" มาสร้างปัญหา จึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแว้ง หรือขัดแย้งเป็นปฏิปักษ์กับผู้อื่น เพราะจะนำภัยมาสู่ท่านได้ 


ดังนั้นปีนี้จึงต้องระวังเรื่องการขาดแคลนเงินทองให้มาก และไม่ควรประมาทอย่างยิ่ง ฉะนั้นจึงควรหาวิธีป้องกันแก้ไขไม่ให้เงินทองรั่วไหล พร้อมทั้งขจัดภัยสลายเคราะห์ โดยการจัดตั้งจัดตั้ง “วัตถุมะแม 57” ไว้บนโต๊ะทำงานหรือหัวเตียงนอน โดยหันหน้าไปทาง ทิศตะวันออก หรือพกพาติดตัว (ติดรถ) “จี้มะแม 57” เพื่อสลายอิทธิพลพลังร้ายของดาวอัปมงคลให้สูญสิ้นไป พร้อมทั้งเสริมส่งให้ดาวมงคลพระอาทิตย์เปล่งแสงรัศมีเจิดจ้ายิ่งขึ้น เพื่อเสริมส่งให้หน้าที่การงานของท่านเจริญก้าวหน้า ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งช่วยกระตุ้นเปิดรับโชคลาภให้เงินทองไหลมาเทมา มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากอุบัติเหตุเคราะห์ภัย อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี

ปีนี้เกณฑ์ชะตาของชาวมะแมค่อนข้างตกต่ำมัวหมอง ดังนั้นจึงควรหาวิธีเสริมส่งป้องกันแก้ไขโชคชะตาให้พลิกผันจากร้ายให้กลายเป็นดี โดยการจัดตั้ง “วัตถุมะแม 57” หรือพกพาติดตัว (ติดรถ) ที่มีอานุภาพสูงส่ง ไว้บนโต๊ะทำงานหรือหัวเตียงนอน เพื่อขจัดเคราะห์ภัยสลายอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ พร้อมทั้งเสริมส่งหน้าที่การงาน ธุรกิจการค้าให้เจริญรุ่งเรือง กระตุ้นโชคลาภให้สดใส เงินทองไหลมาเทมา มีสุขภาพแข็งแรง อยู่เย็นเป็นสุขตลอดปี

โดยวัตถุ และจี้เสริมความมงคลสำหรับคนปีมะแมในปี 2557 นี้จะประกอบไปด้วย

“แพะ” เป็นสัตว์มงคลที่ชาวจีนยึดถือกันมาตั้งแต่โบราณ เพราะคำว่าแพะในภาษีจีนออกเสียงว่า “หยาง” ซึ่งเป็นคำพ้องเสียงกับคำว่า “ไท้หยาง” ที่หมายถึง พระอาทิตย์ อีกทั้งเมื่อเขียนเป็นตัวอักษรจีนยังมีรูปและเสียงที่แปลว่า ศุภมงคล หรือ ความโชคดี ดังนั้นแพะจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์มงคลที่ชาวจีนนิยมนำไปอวยพรให้ประสบความสำเร็จ ทุกสิ่งสมปรารถนา

ในสมัยโบราณมีคำมงคลจีนกล่าวไว้ว่า “ซานหยางไคไท้” ซึ่งแปลว่า สามตะวันเบิกฟ้า และมีการสร้างวัตถุมงคลเป็นรูปแพะสามตัว ซึ่งเป็นตัวแทนของพระอาทิตย์สามดวง เพราะคำว่า “ซาน” แปลว่า สาม ส่วนคำว่า “หยาง” ที่แปลว่าแพะนั้นพ้องเสียงกับคำว่า “หยาง” ที่แปลว่า พระอาทิตย์ ซึ่งเมื่อนำสองคำนี้มารวมกันก็จะหมายถึงพระอาทิตย์สามดวงที่มีความหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน อดีตกาล ปัจจุบัน และอนาคต ให้ดำเนินไปด้วยความสำเร็จสมปรารถนา ดังนั้นแพะสามตัวที่เป็นตัวแทนของพระอาทิตย์สามดวงนี้จึงสื่อความหมายเป็นพรอันประเสริฐว่า “ใต้ฟ้าทั่วหล้า ทุกสิ่งขอให้ท่านสำเร็จสมหวังดังปรารถนา”

และเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น ในปี 2557 ชาวปีมะแมควรไปกราบสักการะ “ไท้เอี้ยงแชกุง” หรือถ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางไป สามารถเช่าบูชา “องค์ไท้เอี้ยงแชกุง” หรือ “จี้ไท้เอี้ยงแชกุง” ไปกราบสักการะที่บ้านได้ตลอดทั้งปี


Tags: , , , , ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS