ลักษณะโหงวเฮ้งจากท่ายืนของคุณ

ลักษณะโหงวเฮ้งจากท่ายืนของคุณ

 
โหงวเฮ้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก Dailynews.co.th


โหงวเฮ้งบนใบหน้าของคนเรานั้น ไม่เพียงแต่เป็นโซนหลักของร่างกายที่คนสนใจเท่านั้น ในตำราโหงวเฮ้ง ก็นำมาใช้วิเคราะห์คาดการณ์ในเรื่องลักษณะนิสัยของคนๆ นั้นได้ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีอีกหลายส่วนสามารถนำมาวิเคราะห์ร่วมได้เช่นกัน ซึ่งหนึ่งในก็นั่นคือ “ท่วงท่าการยืน” ซึ่งเป็นบุคลิกประจำตัวของแต่ละบุคคลไป ศาสตร์พยากรณ์ได้ศึกษา ทำนาย รวบรวม และนำมาถ่ายทอดสืบเนื่องกันมา โดยเชื่อว่า

1. ผู้ที่ชอบยืนตรงกอดอก ทายได้ว่า บุคคลนั้นเป็นคนเจ้าความคิด ถ้วนถี่ และเป็นคนใจเย็น

2. ผู้ที่ชอบยืนล้วงกระเป๋า ทายได้ว่า บุคคลนั้นเป็นคนที่มี ความเอื้ออารี ชอบเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กับคนอื่นๆ ชอบเข้าสังคม แต่ไม่ค่อยชอบเปิดเผยเรื่องส่วนตัว

3. ผู้ที่ชอบยืนมือไขว้หลัง ทายได้ว่า บุคคลนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างไว้ตัว ทันคน กล้าได้กล้าเสีย และมีความอดทนอดกลั้น ต่อสิ่งต่างๆ

4. ผู้ที่ชอบยืนก้มหน้าหลบสายตา ทายได้ว่า บุคคลนั้นเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจ หรือ เชื่อมั่นในตัวเอง ยังมักเชื่อคนง่าย และคล้อยตามผู้อื่นได้ง่ายเหมือนกัน

แต่อย่างไรก็ตาม ในการวิเคาะห์ และตัดสินใจจากการดูลักษณะคน ควรดูเรื่องอื่นๆ ประกอบตามไปด้วย ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว ทุกอย่างจะอยู่ที่ตัวเอง และการกระทำร่วมด้วยครับ

สำหรับผู้ที่ต้องยืนนานๆ เป็นประจำ ควรเลือกใส่รองเท้าที่ไม่คับ แน่น และบีบนิ้วเท้ามากเกินไป รองเท้าที่เป็นลักษณะพื้นนิ่ม จะช่วยลดแรงกดที่บริเวณส้นเท้า ในระหว่างยืนได้ ซึ่งจะช่วยคลายเมื่อย ทำให้ยืนได้นานๆ อีกด้วย


Tags: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS