ดวงรายสัปดาห์ อ.คฑา ชินบัญชร วันที่ 6 – 12 ต.ค. 57

ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 6 ถึง 12 กันยายน 2557 โดย อ.คฑา ชิ […]

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ดวงรายสัปดาห์ พยากรณ์ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557

ดูดวง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 3 ตุลาคม 2557โดย อ.อ […]

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ดวงรายสัปดาห์ อ.คฑา ชินบัญชร วันที่ 22 – 28 ก.ย. 57

ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 22 ถึง 28 กันยายน 2557 โดย อ.คฑา ช […]

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ดวงรายสัปดาห์ อ.คฑา ชินบัญชร วันที่ 15 – 21 ก.ย. 57

ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 15 ถึง 21 กันยายน 2557 โดย อ.คฑา ช […]

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ดวงรายสัปดาห์ อ.คฑา ชินบัญชร วันที่ 8 – 14 ก.ย. 57

ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 8 ถึง 14 กันยายน 2557 โดย อ.คฑา ชิ […]

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ดวงรายสัปดาห์ อ.คฑา ชินบัญชร วันที่ 1 – 7 ก.ย. 57

ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 1 ถึง 7 กันยายน 2557 โดย อ.คฑา ชิน […]

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ดวงรายสัปดาห์ อ.คฑา ชินบัญชร วันที่ 25 – 31 ส.ค. 57

ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 25 ถึง 31 สิงหาคม 2557 โดย อ.คฑา ช […]

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

ดวงรายสัปดาห์ อ.คฑา ชินบัญชร วันที่ 11 – 17 ส.ค. 57

ดวงรายสัปดาห์ วันที่ 11 ถึง 17 สิงหาคม 2557 โดย อ.คฑา ช […]

Tags: , , , ,

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS