เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน และสายด่วน

กรุงเทพฯ และปริมณฑล เบอร์โทรศัพท์
กรมการแพทย์
(ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ Covid แต่ไม่มีเตียง)
1668
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191
แจ้งไฟไหม้ (ศูนย์ดับเพลิงศรีอยุธยา) 199
กู้ชีพ (หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล) 1554
แพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์นเรนทร) 1669
แพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์เอราวัณ) 1646
ศูนย์วิทยุปอเต็กตึ๊ง 1418
0-2226-4444 ถึง 8
มูลนิธิร่วมกตัญญู 0-2751-0951 ถึง 3
ตำรวจน้ำ (แจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ) 1196
02-249-9449 ถึง 58
จส.100 1137
02-249-9449-58 ต่อ 0
สวพ.91 1644
สถานีวิทยุชุมชน ร่วมด้วยช่วยกัน
(แจ้งเหตุและช่วยเหลือสาธารณะทั่วไป)
1677
ศูนย์วิทยุรามา 0-2246-0999
ตำรวจทางหลวง
(ให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุบนทางหลวง)
1193
ให้บริการเกี่ยวกับทางพิเศษ 1543
โรงพยาบาลตำรวจ 1691
0-2207-6000
แจ้งคนหาย (ศูนย์ประชาบดี) 1300
แจ้งรถหาย (ศูนย์ปราบขโมยรถ สตช.) 1192
การไฟฟ้าส่วนนครหลวง (แจ้งไฟฟ้าดับ:
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
1130
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แจ้งไฟฟ้าดับ) 1129
การประปานครหลวง (แจ้งน้ำประปาไม่ไหล:
กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ)
1125
การประปาภูมิภาค (แจ้งน้ำประปาไม่ไหล) 1662
ตำรวจรถไฟ 1194
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 1191
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 1135
ภัยพิบัติแห่งชาติ 192
ชลประทานบริการประชาชน 1460
กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ต่อ) เบอร์โทรศัพท์
กองปราบปราม (สายด่วนแจ้งเหตุอาชญากรรม
คดีร้ายแรงเป็นภัยต่อประเทศ)
1195
0-2939-3700 ถึง 19
ต่อ 1894-1896
0-2513-3844 ถึง 5
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
กรมทางหลวงชนบท
(ติดต่อเรื่องท้องถนนเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัด)
1146
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรตำรวจ 1197
ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
(ศูนย์ประสานภารกิจด้านความปลอดภัยระบบการขนส่ง)
1356
การรถไฟแห่งประเทศไทย
(สอบถามเส้นทางสายรถไฟและตั๋ว)
1690
กรมการขนส่งทางบก 1584
สายด่วนกรมทางหลวง 1586
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 1543
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) 1490
ศูนย์วิทยุกรุงธน 0-2451-7228 ถึง 9
สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 1556
ศูนย์เรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร 1555
สายด่วนร้องทุกข์ สคบ. 1166
สายด่วนสรรพากร 1161
สายด่วนกระทรวงพาณิชย์ 1203, 0-2507-7000,
02-507-8000
กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี
(แจ้งเด็กหาย แจ้งเหตุผู้ที่กระทำความผิดแก่เด็กและสตรี)
0-2282-3892
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 1330
สายด่วนสุขภาพจิต 1323
ศูนย์บริการข้อมูลสอบถามติดตาม
สถานการณ์ Covid-19
1111
กรมควบคุมโรค 1422
สำนักงานประกันสังคม (สปส.) 1506
กรมการค้าภายใน 1569
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1136
ศูนย์บริหารจัดการคนหายและศพนิรนาม 1599