วันที่เป็นมิตรและวันที่เป็นศัตรูต่อกัน

วันที่เป็นมิตรและวันที่เป็นศัตรู

วันที่เป็นมิตรและศัตรูต่อกัน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก การะเกต์พยากรณ์

วันนี้ขอนำบทความเกี่ยวกับเรื่องวันที่เป็นมิตร และ ศัตรูหรือคู่อริมาให้ได้อ่านกันครับ โดยวันที่เป็นมิตรก็ถือว่าจะคอยช่วยเหลือส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ ส่วนวันที่เป็นศัตรูคู่อริกัน เวลาทำงานร่วมกันจะมีเรื่องขัดใจกันเล็กๆน้อยๆ บ้าง จะมีปัญหากันง่าย ซึ่งควรระวังกันหน่อย แต่ทั้งนี้แอดมินคิดว่า วันไหนๆ จะเป็นอย่างไรนั้น ไม่สำคัญ หากเรานั้นคิดดีทำดีให้แก่กันนะครับ

♠ วันที่เป็นมิตรต่อกัน

วันอาทิตย์ เป็นมิตรกับ วันพฤหัสบดี
วันจันทร์ เป็นมิตรกับ วันพุธกลางวัน
วันศุกร์ เป็นมิตรกับ วันอังคาร
วันพุธกลางคืน เป็นมิตรกับ วันเสาร์

♠ ดังคำกลอนที่ว่า

อาทิตย์ เป็นมิตรกับครู
จันทร์โฉมตรู พุธนงเยาว์
ศุกร์ปากหวาน อังคารรับเอา
ราหูกับเสาร์ เป็นมิตรแก่กันฯ

♠ ดาวคู่มิตรในดวงชะตาของ คนเกิดวันอาทิตย์ กับ วันพฤหัสบดี

คนเกิดวันอาทิตย์ อุปนิสัยแสดงออก เปิดเผย ตรงไปตรงมา รักใครชอบใครก็จะสนับสนุนอย่างจริงใจ
คนเกิดวันพฤหัสบดี มีความคิดเชิงบวกเป็นพื้นฐาน ปรารถนาดีต่อคนอื่นอยู่เสมอ
“และเมื่อเจอกัน จึงเป็นคู่มิตรคู่เอื้ออารี มีอะไรก็เสริมส่งและแบ่งปัน”

♠ ดาวคู่มิตรในดวงชะตาของ คนเกิดวันจันทร์ กับ วันพุธกลางวัน

คนเกิดวันจันทร์ ใจดี มีน้ำใจ ช่างเห็นอกเห็นใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัย รักสันติ
คนเกิดวันพุธกลางวัน ช่างสื่อสาร ปรับตัวเก่ง เข้ากับคนง่าย มีไหวพริบ เรียนรู้เร็ว พัฒนาตัวเองเก่ง
“และเมื่อเจอกัน มักเรียนรู้กันได้อย่างรวดเร็ว เสริมจุดดี และมองเห็นจุดด้อย คอยเสริมทรัพย์กันได้อย่างวิเศษ”

♠ ดาวคู่มิตรในดวงชะตาของ คนเกิดวันศุกร์ กับ คนเกิดวันอังคาร

คนเกิดวันศุกร์ เข้าสังคมเก่ง เข้ากับคนได้หลากหลาย โรเเมนติค มีอารมณ์สุนทรีย์ ชอบสิ่งสวยงาม
คนเกิดวันอังคาร แกร่งในศักดิ์ศรี ตรงไปตรงมา ใจเร็ว บางทีก็เหมือนพายุเราดีๆ นี่เอง
“และเมื่อเจอกัน หลายครั้งจึงต่างเป็น “ส่วนที่ตามหากัน” เป็นคนละด้านของเหรียญ ที่ประกบกันได้พอเหมาะพอเจาะ”

♠ ดาวคู่มิตรในดวงชะตาของ คนเกิดวันพุธกลางคืน กับ คนเกิดวันเสาร์

คนเกิดวันพุธกลางคืน จิตใจซับซ้อน รักแรงหลงแรง ประเมินความเสี่ยงเก่ง
คนเกิดวันเสาร์ หนักแน่น มีจุดยืน เชื่อตัวเองอย่างแรงกล้า จะคบใครต้องพิสูจน์ใจกันก่อน โอเคแล้วยั่งยืนแน่
“และเมื่อเจอกัน จึงผูกใจกันไดด้วยคุณสมบัติสองฝ่าย ไม่มีทางจะทิ้งกันง่ายๆ เกิดอะไรขึ้นจะช่วยเหลือกันเต็มที่ ใจต่อใจให้กันเต็มๆ”

♠ ส่วนวันที่เป็นศัตรูต่อกัน คือ

วันอาทิตย์ จะมีปัญหากันง่ายกับ วันอังคาร (ศัตรูเปิดเผย)
วันพุธกลางวัน จะมีปัญหากันง่ายกับ วันพุธกลางคืน (เจรจาถากถาง)
วันศุกร์ จะมีปัญหากันง่ายกับ วันเสาร์ (ศัตรูลับ)
วันจันทร์ จะมีปัญหากันง่ายกับ วันพฤหัสบดี (แข่งขันชิงดีชิงเด่น)