วิธีไหว้และบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ถูกต้อง

เจ้าแม่กวนอิม
วิธีไหว้และบูชาเจ้าแม่กวนอิม

วิธีไหว้เจ้าแม่กวนอิม
ขอขอบคุณข้อมูลจาก รักทักทาย by หมอเมย์ (May Me Zense) และ Youtube Zense Official

วิธีไหว้และบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่ถูกต้องว่าลำดับในการบูชาเจ้าแม่กวนอิมมีอย่างไรบ้าง ควรใช้สิ่งใดถวายเพื่อบูชาท่าน และมีห้ามอย่างไร มาติดตามกันครับ

วิธีไหว้เจ้าแม่กวนอิม

ผลของการบูชาเจ้าแม่กวนอิม ขอพรเรื่องความเมตต หรือ ความสำเร็จ รวมไปถึงขอพรเรื่องลูกหลาน

ข้อกำหนดสำหรับผู้ที่บูชาเจ้าแม่กวนอิม หลักของการบูชา คือ งดบริโภคเนื้อวัว เนื้อสัตว์ ห้ามผลไม้รสเปรี้ยว

ความเชื่อที่มาของเจ้าแม่กวนอิม มีหลากหลายความเชื่อ ไม่มีถูก หรือ ไม่มีผิด แล้วแต่ความเชื่อแต่ละบุคคล

การเตรียมเครื่องบูชา ต้นไผ่กวนอิม เพื่อให้เกิดความร่วมเย็นเป็นสุข