เสือขาว
ทำนายนิสัย

(ทายนิสัย) หากคุณมีเวทมนตร์ คุณจะเสกให้สัตว์ชนิดใดดังต่อไปนี้ให้เป็นสัตว์เลี้ยงของคุณ

มาทายนิสัยจากการเลือกสัตว์ทั้ง 4 ตัวนี้ไปเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณ โดยหากคุณมีเวทมนตร์ สามารถเสกสัตว์เหล่านี้มาให้เป็นสัตว์เลี้ยงประจำตัวของคุณได้ คุณจะเลือกสัตว์อะไรมาเลี้ยง โดยคำถามนี้เป็นคำถามจิตวิทยา มีความหมายแฝงว่า คุณมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับ “เรื่องการแต่งงาน”