อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทุกธนาคาร

ธนาคาร ตราสัญลักษณ์ อัตราแลกเปลี่ยน Bank Code Swift code
ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) Bank of Thailand ดูอัตราแลกเปลี่ยน 001 -
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) Bangkok Bank Public Company Limited ดูอัตราแลกเปลี่ยน 002 BKKBTHBK
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) Kasikornbank Public Company Limited ดูอัตราแลกเปลี่ยน 004 KASITHBK
ธนาคารกรุงไทย (KTB) Krung Thai Bank Public Company Limited ดูอัตราแลกเปลี่ยน 006 KRTHTHBK
ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) TMBThanachart Bank Public Company Limited ดูอัตราแลกเปลี่ยน 011 TMBKTHBK
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) Siam Commercial Bank Public Company Limited ดูอัตราแลกเปลี่ยน 014 SICOTHBK
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI) BANKTHAI Public Company Limited ดูอัตราแลกเปลี่ยน 022 UBOBTHBK
ธนาคาร UOB (UOBT) United Overseas Bank ดูอัตราแลกเปลี่ยน 024 UOVBTHBK
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) Bank of Ayudhya Public Company Limited ดูอัตราแลกเปลี่ยน 025 AYUDTHBK
ธนาคารออมสิน (GOV) Government Saving Bank ดูอัตราแลกเปลี่ยน 030 GSBATHBK
ธนาคาร HSBC (HSBC) Hong Kong & Shanghai Corporation Limited ดูอัตราแลกเปลี่ยน 031 HSBCTHBK
ธนาคาร ธ.ก.ส. (AGRI) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives ดูอัตราแลกเปลี่ยน 034 BAABTHBK
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KK) Kiatnakin Phatra Bank ดูอัตราแลกเปลี่ยน 069 KKPBTHBK
ธนาคาร Standard Chartered (SCBT) Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited - 020 SCBLTHBX
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ISBT) Islamic Bank of Thailand - 066 TIBTTHBK
ร้านรับแลกเงิน ตราสัญลักษณ์ อัตราแลกเปลี่ยน
Super rich 1965 ซุปเปอร์ริช 1965 ดูอัตราแลกเปลี่ยน
Superrich Thailand ซุปเปอร์ริช ประเทศไทย ดูอัตราแลกเปลี่ยน
Siam Exchange สยามเอ๊กซเชน ดูอัตราแลกเปลี่ยน
K79 Exchange เค สุขุมวิท 79 เอ็คซเชนจ ดูอัตราแลกเปลี่ยน
Linda Exchange ร้านแลกเงินต่างประเทศ ลินดา ดูอัตราแลกเปลี่ยน
Money Market ร้านแลกเงินต่างประเทศ มันนี่ มาร์เก็ต ดูอัตราแลกเปลี่ยน
Sia Money Exchange (เซี้ย)  เซี้ยมันนี่เอ็กซ์เซนจ์ ดูอัตราแลกเปลี่ยน
Twelve Victory Exchange บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด ดูอัตราแลกเปลี่ยน