พระธาตุประจำวันอังคาร | พระธาตุศรีคุณ

พระธาตุประจำวันอังคาร | พระธาตุศรีคุณ


พระธาตุประจำวันอังคาร

ขอบคุณข้อมูลจาก Kapook.com

การไหว้พระธาตุประจำวันเกิดหรือประจำปีเกิด ถือเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของผู้กราบบูชาเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการบูชาพระธาตุ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุ “พระบรมสารีริกธาตุ” ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะนำมาซึ่งความสุข และความเจริญ แก่ผู้ที่บูชา รวมถึงอานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบบูชา ยิ่งถ้าหากผู้ใดบูชาด้วยจิตใจที่ศรัทธาอันบริสุทธิ์ และหมั่นไปกราบนมัสการเมื่อมีโอกาส ด้วยอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ จะดลบันดาลให้เกิดสิ่งดี และความเป็นสิริมงคลให้กับผู้กราบไหว้บูชา


พระธาตุประจำวันอังคาร คือ “พระธาตุศรีคุณ” ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดธาตุศรีคุณ อำเภอนาแก พระธาตุศรีคุณถูกค้นพบเมื่อประมาณ ปี พุทธศักราช 2340 ต่อมาได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อในปี พุทธศักราช 2486 ถึง 2490

“พระธาตุประจำวันอังคาร”

พระธาตุประจำวันอังคาร คือ “พระธาตุศรีคุณ” ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุศรีคุณ อำเภอศรีคุณนคร สร้างเมื่อปี พุทธศักราช 2463 เป็นพระธาตุคู่เมืองคู่เมืองของชาวศรีคุณนคร องค์พระธาตุศรีคุณ มีลักษณะสวยงาม โดยได้จำลองมาจาก พระธาตุพนมองค์เดิม แต่จะมีขนาดเล็กกว่า

โดย องค์พระธาตุศรีคุณ มีลักษณะคล้ายกับพระธาตุพนม แต่แตกต่างกันส่วนที่ชั้น 1 มี 2 ตอน ตอนที่ 1 จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น และ ชั้นที่ 2 จะมีความยาวสั้นกว่าพระธาตุพนม ส่วนภายในขององค์พระธาตุศรีคุณบรรจุ “พระอรหันตสารีริกธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร พระอัครสาวกซ้ายขวาของพระพุทธเจ้า และพระสังกัจจายนะ”

จากตำนานของพระธาตุศรีคุณ มีกษัตริย์ที่เป็นนักรบเป็นผู้ก่อสร้างไว้ ซึ่งผู้ที่เกิดในวันอังคาร จะเป็นนักต่อสู้ มีความอดทนเป็นเยี่ยม

ตามคติของความเชื่อ มีความเชื่อว่า หากใครใดก็ตามที่ได้ไปกราบสักการะ “พระธาตุศรีคุณ” จะทำให้ได้อานิสงส์ มีศักดิ์ศรีเพิ่มทวีคูณ และจะช่วยเสริมพลังแห่งนักสู้ในตัวให้มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น

คาถาบูชาดวงสำหรับคนที่เกิดวันอังคาร คือ ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง ชื่อคาถาฝนแสงห่า ใช้ในทางเมตตามหานิยม โดยสวดวันละ 8 จบ

ส่วนสิ่งของที่ผู้คนนำไปกราบบูชาพระธาตุศรีคุณ ได้แก่ ส่วนสิ่งของที่ผู้คนนำไปกราบบูชาพระธาตุศรีคุณ ได้แก่ ข้าวตอก น้ำอบ ข้าวเหนียวปิ้ง ดอกไม้สีชมพู ธูปจำนวน 8 ดอก และเทียนจำนวน 2 เล่ม


Tags: ,

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS