พิธีออกรถใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคล

ฤกษ์ออกรถ

ฤกษ์ออกรถ

ติดตามกิจกรรมบุญของ อ.ลักษณ์ เรขานิเทศ ได้ที่ www.facebook.com/lucklive

รถยนต์ก็เหมือนกับเรือที่มี …”แม่ย่านาง” มีสิ่งที่เป็นศิริมงคล อันดับแรก ก่อนที่เราออกรถก็ไปหาฤกษ์งามยามดีก่อน แล้วก็เตรียมพวงมาลัยดอกไม้สดไป ถ้าญาติพี่น้อง คุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ไปด้วยได้ก็จะดี ถือว่าเป็นเรื่องมงคลอย่างมาก และก็นำพวงมาลัยไปอธิษฐานว่า “แม่ย่ารถเจ้าข้า ขอเทวดาที่สถิตจงรักษารถนี้ไปดีมาดี แคล้วคลาดปลอดภัย ขอให้บุญแห่งข้าพเจ้าจงสำเร็จแก่แม่ย่ารถ”

เมื่ออธิษฐานเสร็จ ให้นำพวงมาลัยวางตรงหน้าหม้อรถ (ตรงด้านหน้า) วางและอธิษฐาน เมื่ออธิษฐานเสร็จ ให้แม่ย่ารถ สถิตรักษา เจ้าที่เจ้าทาง หรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ารักษารถยนต์ แล้วหยิบพวงมาลัย ที่เราวางไว้ด้านหน้า หยิบเข้ามาไว้ในรถ และระหว่างที่จะสตาร์ทรถ ให้อธิษฐานว่า “ขอให้ขับรถนี้ ไปประกอบกิจอันใด แคล้วคลาดปลอดภัย มีความสุขสวัสดี” และถ้าคุณพ่อ คุณแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย อยู่ด้วย ให้ขึ้นมานั่งแล้วพูดในสิ่งที่เป็นมงคล แล้วสตาร์ทรถ และขับวนขวาให้ได้ 1 รอบ เป็นทักษิณาวัตร เพื่อความเป็นศิริมงคล