วิธีไหว้พระพิฆเนศที่ถูกต้อง

ganesha
ganesha

วิธีไหว้พระพิฆเนศ
ขอขอบคุณข้อมูลจาก รักทักทาย by หมอเมย์ (May Me Zense)

วันนี้หมอเมย์จะมา “เติมรัก” ในเรื่อง วิธีไหว้พระพิฆเนศที่ถูกต้องว่าลำดับในการบูชาพระพิฆเนศ จะต้องทำอะไรก่อนในลำดับแรก จนถึงลำดับสุดท้าย และสวดบูชาพระพิฆเนศอย่างไรกันครับ

วิธีไหว้พระพิฆเนศ

ผลของการบูชาพระพิฆเนศ พระพิฆเนศประธานพรให้ประสบความสำเร็จในทุกๆ ด้าน ไม่เฉพาะเพียงด้านศิลปะ การแสดง เท่านั้น แต่สามารถขอได้ทุกเรื่อง

การเตรียมเครื่องบูชา ผลไม้, น้ำสะอาด, นม, ธูป, เทียน และกำยาน

การจุดกำยาน เพื่อให้เกิดกลิ่นหอม เป็นวิธีการบูชาเทพฮินดู

ดอกไม้สำหรับบูชาพระพิฆเนศ ควรใช้ดอกไม้ที่มีสีสันสดใส และกลิ่นหอม เช่น ดอกกุหลาบ, ดอกดาวเรือง, ดอกบัว หรือ ดอกกล้วยไม้ เป็นต้น

การจุดธูป สามารถจุดธูปในการขอพรได้ เช่น ธูป 1 ดอก

ขั้นตอนการบูชาพระพิฆเนศ การจุดกำยาน ควรเป็นลำดับสุดท้าย

ความเชื่อเรื่องการถวายของบูชา การจัดของถวายให้มีจำนวนมากและหลากหลาย ส่งผลให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของคนในครอบครัว

ข้อห้ามในการถวายเครื่องบูชาพระพิฆเนศ ห้ามถวายเนื้อสัตว์ สำหรับบ้านที่จัดโต๊ะบูชารวมกัน ควรแยกชุดไหว้แยกไว้สำหรับพระพิฆเนศโดยเฉพาะ

ขั้นตอนการบูชาพระพิฆเนศ 1.ถวายเครื่องบูชา 2.จุดดวงประทีป 3.จุดธูป ขอพร

คาถาบูชาพระพิฆเนศ “โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา” สามารถสวดก่อน หรือ หลังบทสวดมนต์ไหว้พระพุทธประจำวันก็ได้

หมอเมย์ยังฝากทิ้งท้ายด้วยว่า “ไม่มีอะไรถูก หรือ ผิดเสมอไป ถ้าทุกอย่างทำด้วยความตั้งใจและความเชื่อที่ดี”