การจัดโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ (รูปภาพ) และ พระบรมรูปหล่อของพระมหากษัตริย์

โต๊ะหมู่บูชา

โต๊ะหมู่บูชา
ขอขอบคุณข้อมูลจาก รักทักทาย by หมอเมย์ (May Me Zense)

วันนี้หมอเมย์จะมา “เติมรัก” ในเรื่อง “การจัดโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ (รูปภาพ) และ พระบรมรูปหล่อของพระมหากษัตริย์” โดยวันนี้จะมาเติมรักให้กับผู้ที่จะนำ พระบรมฉายาลักษณ์ (รูปภาพ) และ พระบรมรูปหล่อของพระมหากษัตริย มาจัดบูชาไว้ที่หิ้งพระ ให้ถูกหลักว่ามีวิธีการจัดอย่างไร

การจัดโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ (รูปภาพ) และ พระบรมรูปหล่อของพระมหากษัตริย์

การจัดโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ (รูปภาพ) และ พระบรมรูปหล่อของพระมหากษัตริย์ สามารถจัดเรียงต่อลงมาจากชั้นของพระอริยสงฆ์ (วางถัดจากชั้นพระอริยสงฆ์)

พระบรมฉายาลักษณ์ (รูปภาพ) สามารถนำไปติดฝาผนังเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์

องค์กุมารทอง องค์นางกวัก ควรนำไปบูชาไว้ที่ร้านค้า หรือ บริษัทเพื่อช่วยเสริมทรัพย์ หรือ ส่งเสริมให้กิจการรุ่งเรือง

วัตถุมงคล เหรียญ หรือ พระเครื่อง ถ้าเราไม่ได้นำไปห้อยติดตัว ควรจัดใส่กล่องให้เรียบร้อย และวางอยู่ในลำดับเดียวกับพระอริยสงฆ์ เพราะวัตถุมงคลเหล่านี้พุทธคุณในตัวจากการตั้งจิตของพระอริยสงฆ์ในวาระต่างๆ

มาติดตามกันนะครับว่า หมอเมย์จะแนะนำอะไรจาก “การจัดโต๊ะหมู่บูชา พระบรมฉายาลักษณ์ (รูปภาพ) และ พระบรมรูปหล่อของพระมหากษัตริย์” เพื่อให้สามารถจัดหิ้งพระได้ถูกวิธีและเป็นสิริมงคลกับผู้ที่อาศัยในบ้าน ห้ามพลาดนะครับ!!