ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์และนักวิจัย

ฮวงจุ้ย
ฮวงจุ้ย

โต๊ะทํางาน
ขอขอบคุณข้อมูลจาก รักทักทาย by หมอเมย์ (May Me Zense)

โดยวันนี้เราจะมาเติมรัก ในเรื่องของ “การจัดโต๊ะห้องทำงาน สำหรับผู้ที่ทำอาชีพนักประชาสัมพันธ์ และ นักวิจัย” เพื่อให้ผู้ที่ทำอาชีพนักประชาสัมพันธ์ สามารถหาข้อมูลได้อย่างสะดวก และสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยสามารุสร้างสมดุลให้กับความคิดในการทำงานได้

ฮวงจุ้ยโต๊ะทํางาน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และนักวิจัย

การจัดโต๊ะทำงานพนักงานออฟฟิศ : นักประชาสัมพันธ์ โต๊ะนักประชาสัมพันธ์ ควรจะมีหนังสือและเอกสารข้อมูล ที่เราสามารถหาข้อมูลได้ง่ายๆ , อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร เกี่ยวกับ Social เช่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งโต๊ะนักประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ดินสอ สำหรับการเขียน, วิเคราะห์งานเอกสารต่างๆ

เรือสำเภา การนำเรือสำเภามาวาง ไม่ได้หมายถึงเรื่อง ประชาสัมพันธ์ซะทีเดียว จะเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายมากกว่า แทนที่จะได้ดีกลายเป็นหนักมากขึ้น

ต้นไม้ ควรหลีกเลี่ยงเพราะต้องการเวลาและการเอาใจใส่อย่างมาก เนื่องจากนักประชาสัมพันธ์มักไม่อยู่กับพี่ อาจจะไม่มีเวลาดูแลต้นไม้ แต่ถ้าเป็ฯต้นไม้ของปลอมก็สามารถนำมาวางได้ ช่วยในเรื่องความสวยงามบนโต๊ะ

หนังสือ สามารถวางบนโต๊ะทำงานได้ แต่ควรมีที่เก็บให้เป็นสัดส่วน ไม่กินพื้นที่โต๊ะเกินไป

การจัดโต๊ะทำงานพนักงานออฟฟิศ : โต๊ะนักวิจัย, นักกลยุทธ์ เกี่ยวกับการคิด การบริหาร การ Manage, Vision, วิสัยทัศน์, โต๊ะนักวิจัย, นักกลยุทธ์ ควรจะมีสิ่งของที่สร้างสมดุลให้กับความคิด ไม่เกะกะ หรือ เยอะเกินไป อุปกรณ์ตกแต่งควรมีปริมาณที่เหมาะสม

โคมไฟ สามารถวางได้ แต่ควรมีขนาดที่พอเหมาะและมั่นคง มีการตกแต่งที่เหมาะสม

ตุ้มแกว่ง หรือ นาฬิกาทราย สิ่งสำคัญของนักกลยุทธ์จะเกี่ยวกับของการใช้ความคิด การมองมุมมองสิ่งที่แตกต่าง สามารถนำ ตุ้มแกว่ง หรือ นาฬิกาทราย

กวางเหล็ก ส่งเสริมในเรื่องารเงิน ควรใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการทำงานและมีขนาดเหมาะสม แต่ตามหลังฮวงจุ้ยก็ควรนำมาวางซะทีเดียว