พระธาตุประจำปีมะเส็ง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเส็ง (ปีงูเล็ก) ที่ควรมีโอกาสไปกราบสักการะ

พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเส็ง (ปีงูเล็ก) พระมหาเจดีย์พุทธคยา (ประเทศอินเดีย) ขอบคุณข้อมูลจาก Ayurveda